Goede voornemens 2023

Het is ieder jaar weer het zelfde liedje; heb jij in januari ook weer goede voornemens met je zelf afgesproken?

In geestelijke zin kunnen we ons ook verplicht voelen om dingen te veranderen. Bijvoorbeeld omdat we ons tekort voelen schieten naar God toe. Dit kan zelf zo ver gaan dat we denken dat ons heil ervan afhangt. We geloven dan dat er een bittere noodzaak is om te veranderen, omdat we anders voor eeuwig verloren zouden kunnen gaan. Dus meer bidden. Meer Bijbellezen. Meer investeren in een heilig en God welgevallig leven.

We kunnen dan druk van bovenaf ervaren om te veranderen. Om dingen in het nieuwe jaar anders aan te pakken. Maar komt deze druk wel van bovenaf? Of praten we dit elkaar of onszelf aan?

Zondebok

Juist in de periode van oud en nieuw is het mooi om te kijken naar de Grote Verzoendag, zoals beschreven in Leviticus. Daarin wordt een offer tot reiniging van de tempel beschreven. Als onderdeel van deze rite nam de priester twee bokken. Eén bok diende als offer voor God. Door dit offer was de relatie tussen God en mens weer hersteld. Daarna nam de priester de andere bok:

“Aäron moet zijn handen op de kop van het dier leggen en alles opnoemen wat de Israëlieten verkeerd gedaan hebben. Zo zal hij al die verkeerde daden op de bok leggen. Daarna moet hij de bok door iemand anders naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok alles wat de mensen verkeerd gedaan hebben, van de mensen wegnemen en naar een onbewoonbaar land brengen. In de woestijn moet hij de bok vrijlaten.”

Deze laatste bok werd de zondebok genoemd. Alle zonden van het volk werden op deze bok geladen en werden ver weg de woestijn ingestuurd. Daardoor rekende God ze niet langer aan.

Jezus als zondebok

De zondebok is in geestelijke zin ook een beeld van het offer dat Jezus bracht. Uiteindelijk is Jezus het lam van God dat de zonden van de hele wereld draagt. Ver de woestijn in. Jezus als ultieme zondebok. Gods zoon heeft zijn leven geofferd. Voor eens en altijd, zodat er geen nieuwe offers meer nodig zijn. Al onze zonden en onvolkomenheden zijn voor eens en altijd op de zondebok geladen en ver weg de woestijn in gestuurd. Jezus heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de zonde, zodat we alle ruimte hebben om ons leven te wijden aan Hém. En dus niet aan de verwachtingen die we onszelf, of die anderen, ons opleggen.

Jezus zegt: “God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden.

Goede voornemens: Als onze drijfveer is een schuldgevoel ten opzichte van God dan is dat vaak niet de juiste drijfveer.

Toch goede voornemens?

Als we het offer dat Jezus bracht aannemen dan zullen we voor eeuwig bij Hem leven. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over ons heil. En ook niet over goede voornemens. Betekent dit dan dat het niet goed zou zijn om voornemens te hebben voor het nieuwe jaar? Helemaal niet! Het kan heel goed zijn om het nieuwe jaar in te gaan met goede voornemens.

De vraag is alleen: waarom willen we dat? Als onze drijfveren zijn om te voldoen aan verwachtingen van anderen of een schuldgevoel ten opzichte van God dan zijn dat vaak niet de juiste drijfveren. Als we het doen vanuit liefde en het verlangen om God te dienen dan is er helemaal niks mis met goede voornemens.

Geslaagde Musical de Messias

Men zegt wel eens: 3 maal is scheepsrecht.
Bij ons is dit wat de Musical betreft letterlijk het geval!
In 2020 zouden we ons 35 jarig jubileum vieren met de Musical De Messias van de Oslo Gospel Choir, in het Nederlands.
We hadden alle op alles gezet om deze Musical tot een mooi resultaat te brengen, met Extra Repetities en solo sessies.
1 Week voordat we onze musical zouden uitvoeren kwam er helaas een Lockdown vanwege de Corona besmettingen.
Dat is dan flink balen!!
Alle mensen die een kaartje hadden gekocht benaderd dat we deze periode met hen willen af wachten en een nieuwe datum geprikt.
Maar ook deze datum was ons niet gegund. Er waren nog te veel maatregelen om een fatsoenlijk concert te kunnen geven en natuurlijk wil je geen belemmeringen opleggen aan mensen die een kaartje hebben gekocht.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen in het weekend van 1 en 2 oktober 2022
Als groep hebben we enorm genoten van het samen zijn en het mogen brengen van een belangrijke boodschap, vooral in deze tijd.
Door middel van deze musical hebben we de levensweg van Jezus mogen laten zien, dat Hij nog steeds de enige weg is naar het eeuwige leven, Dat ook Hij een mens was zoals wij, maar dan zonder gebreken. Dat we ten slotte altijd bij Hem mogen komen met onze moeiten en zorgen, want Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan.
Opdat iedereen die in Hem geloofd niet verloren gaat.

Het was voor de meesten van onze groep een zwaar maar zeer voldaan weekend.
Wij hopen dat u als bezoeker ook zo heeft genoten.

Nieuwe datum Musical de Messias 2022

BESTE BEZOEKER VAN ONZE MUSICAL,

in 2020 zou de première zijn van onze musical ‘de Messias’. Het liep helaas een beetje anders afgelopen weken. Bijzonder en soms ook wel
beangstigend. Vooral in deze moeilijke en onrustige tijd mogen we steun en troost vinden bij onze Messias.

De nieuwe datum van onze musical verwachten wij op 1 en 2 oktober 2022
Als u al kaarten heeft dan hoeft u geen nieuwe kaarten te kopen.
Uw kaarten worden vanzelf omgezet naar de nieuwe data!

De geldigheid van uw ticket blijft in principe hetzelfde als bij het vorige ticket. Heeft u kaarten gekocht voor de zaterdagavond? Dan worden de kaarten
automatisch omgezet naar de zaterdagavond. Etc.

ga voor meer informatie naar:
https://www.vanplan.nl/uitje/de-messias-oosterkerk-de-wilp-39012031