Geslaagde Musical de Messias

Men zegt wel eens: 3 maal is scheepsrecht.
Bij ons is dit wat de Musical betreft letterlijk het geval!
In 2020 zouden we ons 35 jarig jubileum vieren met de Musical De Messias van de Oslo Gospel Choir, in het Nederlands.
We hadden alle op alles gezet om deze Musical tot een mooi resultaat te brengen, met Extra Repetities en solo sessies.
1 Week voordat we onze musical zouden uitvoeren kwam er helaas een Lockdown vanwege de Corona besmettingen.
Dat is dan flink balen!!
Alle mensen die een kaartje hadden gekocht benaderd dat we deze periode met hen willen af wachten en een nieuwe datum geprikt.
Maar ook deze datum was ons niet gegund. Er waren nog te veel maatregelen om een fatsoenlijk concert te kunnen geven en natuurlijk wil je geen belemmeringen opleggen aan mensen die een kaartje hebben gekocht.
Uiteindelijk zijn we uitgekomen in het weekend van 1 en 2 oktober 2022
Als groep hebben we enorm genoten van het samen zijn en het mogen brengen van een belangrijke boodschap, vooral in deze tijd.
Door middel van deze musical hebben we de levensweg van Jezus mogen laten zien, dat Hij nog steeds de enige weg is naar het eeuwige leven, Dat ook Hij een mens was zoals wij, maar dan zonder gebreken. Dat we ten slotte altijd bij Hem mogen komen met onze moeiten en zorgen, want Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan.
Opdat iedereen die in Hem geloofd niet verloren gaat.

Het was voor de meesten van onze groep een zwaar maar zeer voldaan weekend.
Wij hopen dat u als bezoeker ook zo heeft genoten.